TANÁCSADÁSI PROJEKTJEINK

Tanácsadási águnk keretein belül a Globono dedikált projekt csapatai számos különböző területen nyújtottak már tanácsadást civil szervezetek számára.

Referenciáink többek közt a következő témaköröket fedik le:

  • Marketing- és kommunikációs stratégia kialakítása
  • Szervezeti felépítés optimalizása
  • Árazási stratágia kialakítása
  • Üzleti modell építése

UNICEF Pressley Ridge Alapítvány

A szervezet

A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány célja a súlyos magatartási-, beilleszkedési- és érzelmi nehézségekkel küzdő fiatalok sikeres életvezetési esélyeinek növelése, a velük és családjaikkal, lakókörnyezetükkel foglalkozó szakemberek és segítőfoglalkozásúak módszertani kultúrájának szélesítése által.

A feladat

Az Alapítvány saját társadalmi vállalkozásának beindítási stratégiájának és üzleti modelljének kidolgozása.

A megoldás

A Globono csapata 400 fős kérdőíves mintavétel alapján segített az alapítvány saját üzleti tervének kidolgozásában, melyhez költség-és ütemterv is készült. A megoldás eredményeként differenciált élménycsomagok születtek és a projekt csapat két tagja a mai napig a Pressley Ridge szervezettel dolgozik közösen.

Budapesti Máltai Fiatalok

A szervezet

A Budapesti Máltai Fiatalok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági részlege. A szervezet célja olyan világot teremteni, ahol a nehéz helyzetben élő gyerekek egyenlő esélyekkel indulhatnak el az életben, mint szerencsésebb társaik.

A feladat

A szervezet egységes kommunikációs arculatának kialakítása, valamint a koherens és gyakorlatban is megvalósítható irányelvek megalkotása a potenciális önkéntesek és szponzorok bevonásának céljából.

A megoldás

A koherens kommunikáció kialakításának első lépéseként a tanácsadói csapat szervezetfejlesztési intézkedéseket javasolt, melynek része volt egy mentorhálózat kialakítása is a kommunikációs feladatok delegálása és megosztása céljából. Az online kommunikáció elindítását a Globono csapata stratégiai tervezéssel támogatta, amely magába foglalta az ideális célcsoport azonosítását, a megfelelő kommunikációs csatornák használatát, valamint az egyes online platformokon kommunikált tartalom felvázolását. A projekt végén a csapat a komplex irányelveket összegző segédanyagot is átadott a szervezetnek, ezzel elősegítve az önálló kommunikációs stratégia jövőbeli sikerét.

Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért

A szervezet

A Transzplantációs Alapítvány célja, hogy Magyarországon ne haljon meg senki szervhiányban, valamint hogy elősegítse, hogy a szervátültetett emberek megfelelő rehabilitációban részesüljenek és a sikeres műtét után teljes életet tudjanak élni.

A feladat

Lehetséges extra bevételi források feltárásának lehetősége egy új munkaerő megfizetésének céljára.

A megoldás

A Globono csapata részletesen feltérképezte az Alapítvány működési mechanizmusát. Az ott feltárt konklúziók után pedig a bevételi források pénzügyi becslésében és a potenciális szponzor partnerek felkutatásában állt a szervezet rendelkezésére. Ezen felül a csapat több javaslatot is tett az Alapítvány induló 1%-os kampányának jobbá tételére. A megoldások között többek között szerepelt könyvelő cégekkel való együtt működés, illetve a diákszervezetek megcélzása.

Élményakadémia Egyesület

A szervezet

Az Élményakadémia Egyesület, mint élménypedagógiai szakmai műhely olyan tréningeket tart, melyek a résztvevőket tapasztalati úton segítik hozzá egyéni, szakmai fejlődéshez.

A feladat

Az Élményakadémia széles termék portfóliójának vizsgálata, különös tekintettel az árazásra (szolgáltatások és versenytársak elemzése).

A megoldás

A Globono csapata a csapatépítési szolgáltatásokat nyújtó piac részletes elemzésére alapozva segédkezett a szervezet számára új árazási szolgáltatást alakítani és azonosítani a termékportfóliójának legfontosabb elemét. A szolgáltatási ágazat kiemelése a marketing és sales stratégia újragondolását is jelentette, így a tanácsadó csapat a szervezet számára kereskedelmi módszertant létrehozott (induló sales adatbázis, e-mail template, a felkereséses telefonhívások szövegének megtervezése, stb.).

MU színház

A szervezet

A MU színház befogadó közösségi színházként számos színházi, táncos, képzőművészeti, zenei és irodalmi alkotónak biztosít megmutatkozási és játszási lehetőséget. Az intézmény kiemet célja a közösségépítés, melynek során több civil szervezettel együttműködve kínálnak programokat.

A feladat

A szervezet működési kereteinek és az alkalmazottak szerepköreinek, feladatköreinek tisztázása. A szükséges kompetenciák fejlesztésének azonosítása és azok lehetséges módjainak feltárása.

A megoldás

A Globono csapata a színház minden alkalmazottjával interjút készített, míg a színház igazgatójával a vezetői stílust feltérképező kérdőívet töltetett ki. A csapat később az interjúkból levont következtetések alapján tett javaslatot önkéntes-menedzsmentre, valamint a kompetenciák fejlesztésének módjaira.

Hogy Vagy? Egyesület

A szervezet

Az egyesület gyerekek érzelmi- és szociális készségeit fejlesztő programokat szervez, úgynevezett Mesecsoportokat, melynek keretei közt pszichológus hallgató önkéntesek bevonásával foglalkoznak hátrányos helyzetű óvodás korú gyerekekkel. A hatás fenntartása érdekében az óvónőkkel is dolgozik a szervezet, esetmegbeszélő csoportok formájában nyílik alkalom az ő lelki állapotuk segítésére, szakmai kérdéseik körbejárására.

A feladat

Egy pénzügyileg önfenntartó működési modell kialakítása az egyesület számára egy társadalmi vállalkozás létrehozásának segítségével, melyben fizetős Mesecsoportok teszik lehetővé az ingyenes foglalkozások fenntartását, illetve azok kiterjesztését minél több óvodára.

A megoldás

A Hogy Vagy Egyesület egy olyan társadalmi vállalkozás felépítését célzó stratégiát kapott a Globono-s diákcsapattól, amelynek segítségével már az első évben fedezhetik költségeik 30%-át. Részletes piackutatás és a lehetséges üzleti modellek elemzése után a csapat javaslata alapján az egyesület a közép- és felsőosztálybeli fizetős csoportok indításával fog piacra lépni már a 2018-as év első felében. A diákcsapat konkrét piacravezetési stratégiát is tervezett, ehhez kapcsolódó marketing kommunikációs eszközökkel és tartalommal. A projekt sikere esetén 2020-ra az összes 8. kerületi óvodában ingyenes meseterápia csoportok indulhatnak!

Magyar Rákellenes Liga

A szervezet

A MRL 1990-óta civil szervezetként vesz részt a rák elleni küzdelemben. Legfontosabb feladataik közé tartozik az egészségnevelés, szűrések szervezése és népszerűsítése a lakosság körében. A betegeket és hozzátartozóikat szakmai, jogi és lelki segítségnyújtással támogatják, rehabilitációjukat pedig klubfoglalkozások keretében segítik elő.

A feladat

Stratégia és akció terv készítése a Magyar Rákellenes Liga alapszervezeteinek terjeszkedésére, és a fiatalokat nagyobb mértékben megszólító kommunikációs- és marketing stratégia megalkotása.

A megoldás

A Globono csapata, miután felmérte a Rákellenes Liga alapszervezeteinek egyenlőtlen eloszlását az országon belül, egy mátrix segítségével megvizsgálta, hova, mely régiókba és településekre érdemes először terjeszkednie a Ligának. Emellett javaslatokat tettek a jelenlegi, igen kiterjedt alapszervezet-hálózat szorosabb összetartásának módjára vonatkozóan is. A javasolt stratégia 2. pillére egy kommunikációs stratégia, amely a fiatalok megszólítását és ezáltal a szervezet “megfiatalítását” célozza. Offline kommunikáció terén például a szórólapok megjelenésének és tartalmának egységesítését, valamint a logó újragondolását vélték célravezetőnek a diákok. A diákcsapat hasonlóan konkrét, jól kivitelezhető tanácsokkal látta el ügyfeleit az online megjelenéssel, a social média és a weboldaluk hatékonyabb használatával kapcsolatban.

Anima Musicae

A szervezet

Az Anima Musicae Kamarazenekar egy fiatal együttes, a hazai klasszikus zenei élet aktív szereplője. A zenekar által létrehozott közhasznú egyesület célja a professzionális előadó-művészeti tevékenység művelése, a hangfelvételek készítésének támogatása, magas színvonalú hangversenyek szervezése. Mindemellett a zenekar céljának tekinti a nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést, a magyar és nemzetközi klasszikus zenei hagyományok ápolását, koncertek és ismeretterjesztő előadások szervezését.

A feladat

Stratégia kialakítása annak érdekében, hogy az együttes anyagilag önfenntartóvá válhasson. Az elsődleges problémát a szervezeti felépítés – a munkahelyek kialakítása – jelentette. A hivatásos zeneművészek által működtetett egyesület számára létrejött projekt fókuszában stratégiai és pénzügyi tanácsadás állt.

A megoldás

A diákcsapat megvizsgálta a zenekar pénzügyi helyzetét, majd javaslatokat tett egy úgynevezett “baráti kör” létrehozatalára, amely segítené a zenekart függetlenségének megtermésében. Elsőként a zenekar ismeretségének növekedését vázolták fel diákjaink, majd erre és a célpiac szegmentálására építve adtak különböző online és egyéb marketing eszközöket az ügyfél kezébe. Az Anima Musicae zenekar segítséget kért és kapott a baráti körén belüli támogatói profilok kialakításában – a diáktanácsadók 5 különböző csomagot javasoltak, lefedve az egyéni és vállalati zenekedvelők igényeit egyaránt.